Přeskočit na obsah

VÝROBA INSTRUKTÁŽNÍHO VIDEA – ČEPS

Tento projekt pro nás představoval zajímavou zkušenost. Vstup do pro nás cizího prostředí elektrických rozvoden společnosti Čeps, kde vznikl pracovní video postup, představující zaměstanancům všechy kroky pro bezpečné zvládnutí činnosti na tomto pro nás smrtelníky životu nebezpečném pracovišti.

Společnost Čeps si nás pro tuto činnost vybrala z důvodu naší dřívější spolupráce na tvorbě e-learningového 10 dílného seriálu, který měl pomoci s adaptací nově příchozích zaměstnaců. Obsahově velice rozsáhlý projekt, který ve spolupráci s odborníky z oblasti energetiky zpracovával jednotlivá témata důležitá pro pochopení celkového kontextu jednotlivých činností pracovníků.  Během této společné tvorby jsme se z této oblasti dozvěděli spoustu informací a byla to pro nás velice zajímavá zkušenost. Rádi na naši spolupráci vzpomínáme.

YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram