Přeskočit na obsah

Výuková videa

Výuková videa umí uspokojit dnešní požadavky na efektivitu, rychlost, bezpečnost a zároveň šetřit firemní náklady na realizaci firemního vzdělávání. Kombinací různých nástrojů jako jsou výuková videa, virtuální třídy, online dotazování atd. je možné vytvořit atraktivní vzdělávací formát UČTE SE OD NEJLEPŠÍCH, který nabídne vše potřebné pro vzdělávání vašich zaměstnanců. Pomůžeme vám s tvorbou videa. Nabízíme vám technické zázemí i metodickou podporu. S námi nemusíte hledat cestu, jak na to.


Výuková videa pro vaši firemní digitální knihovnu

  • Chcete vzdělávat vaše zaměstnance prostřednictvím výukových videí
  • Vytvořit knihovnu firemního know how v digitální podobě
  • Zajistit přístup zaměstnancům ke vzdělávacímu obsahu na míru

Chcete natočit vlastní videokurz? Jak na to

Natočení vlastního výukového videa je sofistikovaný projekt, ke kterému vede nelehká cesta.

Připravili jsme malý přehled vašich možností a požadavků, které výsledný kurz předurčují. Rádi bychom, aby vám usnadnil úvodní zamyšlení nad produktem, který hledáte a poskytnul impulzy, KDE ZAČÍT.

Naše diskuze ve Studiu LEARN nad realizací vašeho videokurzu bude o to efektivnější. Proč nezískat náskok už teď?

Pokud chcete vědět více o úskalích a doporučeních přípravy dobrého videokurzu, přečtěte si náš článek Jak připravit dobrý videokurz.

Kde začít

V následujícím schématu vidíte hlavní kategorie a formáty videokurzů – výukové video, tutoriál, mikrolearning – a hlavních otázek, které si musíte vyjasnit pro to, abyste zvolili takovou formu, časovou dotaci, metodiku i kvalitu provedení, které odpovídají vašemu záměru a potřebě, kvůli které to celé děláte a kvůli které investujete svoje prostředky.

Pokud je vaším zadáním instruktážní video typu BOZP nebo adaptačního procesu pro nové zaměstnance, chcete být zde na našem webu Instruktážní videa.

UKÁZKY z oblasti Výuková videa

Mikro learning představuje krátká výuková videa. Ta se snaží přiblížit divákovi téma, problematiku, techniku a jiné. Časový rámec mikro learningu je do cca 15 minut. Téma může být zpracováno formou prezentace, výkladu, rozhovoru anbo kombinací všech zmiňovaných prvků.

Výukové video zpracovává větší obsahový celek. Mohlo by se řící, že obsahuje více tzv. mikro learningů poskládaných dohromady a vytvářející širší vzdělávací blok. Délka výukového videa do cca 60 minut. Pro větší názornost i atraktivnost výsledného videa je vhodné používat přehledným způsobem zpracovanou prezentaci, která doplní výklad o vizuální formu informací.

Tutorial se snaží přiblížit divákovi určitou činnost, postup, který je třeba uskutečnit pro požadovaný výsledek. Tento formát videa se hodí pro tvorbu manuálů ať už se jedná o MS Office anebo interní firemní systém. Můžete jednoduchou formou zachytit a okomentovat jednotlivé kroky postupu a přiblížit divákovi vše, co je třeba. Délka výsledného videa by opětovně neměla překročit cca 60 minut. Pro lepší orientaci v obsahu se doporučuje opětovně video rozdělit do kratších výukových bloků.

Animované video představuje další možnost jakým způsobem lze zachytit a interpretovat obsah divákům. Prostřednictvím této atraktivní formy můžete nahradit standardní prezentaci a zaujmout diváka grafickým podáním. Nahlédněte a sami posuďte, zda je naše tvrzení správné.


Chceme vám nyní nabídnout výchozí impulzy a obvyklá bílá místa před tím, než se spolu sejdeme nad vaším zadáním. PŘIPRAVENI?


YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram