Přeskočit na obsah

EDU lab

Návštěvy světa znalostí a vědomostí pro ty, kteří chtějí

Rozumět dnešku a tomu, co se děje kolem nás
Být schopni udělat si vlastní názor
Znovuobjevovat hodnoty, kterými se řídit
Nacházet cesty, jak civilizovaně řešit konflikty
Získat mentální odolnost a vytrvalost
Návštěvy, které nám pomáhají vyznat se ve světě který je

KOMPLEXNÍ – SLOŽITÝ – PROVÁZANÝ – TEKUTÝ – KŘEHKÝ – POKŘIVENÝ

YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram